งานสารสนเทศ รพศ.ราชบุรี


Right information make the right decisionSummary Report

ภาระกิจ


ข้อมูลออนไลน์

ให้บริการข้อมูลสรุป โดยจัดกลุ่มตามประเภทของการให้บริการของโรงพยาบาล

ข้อมูลเฉพาะ

ค้นหาข้อมูลเฉพาะเรื่อง เพื่อวัตถุประสงค์ด้านพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาาบาล พัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากร

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ (ข้อมูล สถิติบริการของโรงพยาบาล)

ติดต่อเรา


งานสารสนเทศ รพศ.ราชบุรี
ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

032-716-900 ต่อ 1358