ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหร

ตามรายละเอียดดังนี้

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ได้สิ้นสุดลงแล้ว โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ

ตามรายละเอียดดังนี้

ตามที่มีประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตามราายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ 

ตามรายละเอียดดังนี้

ด้วยจังหวัดราชบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ตามรายละเอียดดังนี้

Copyright © 2019 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี