ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ได้สิ้นสุดลงแล้ว โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ตามรายละเอียด

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตามรายละเอียด

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งนิติกร

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามรายละเอียด

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตามรายละเอียด

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งนิติกร 

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

Copyright © 2019 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี