ทำเนียบผู้บริหาร

  • 0.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg

สถิติผู้เยี่ยมชม

115582
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
287
410
3015
108870
11003
9028
115582

Your IP: 54.224.89.34
2018-10-20 15:54

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์

           เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำของประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐาน


พันธกิจ

          ๑. จัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิชั้นสูง ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

          ๒. จัดระบบเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

          ๓. ผลิตแพทย์ และร่วมผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน


จุดเน้น

          ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)


ค่านิยม

          ร่วมใจ ใส่ใจ สุขใจ


นโยบายโรงพยาบาลราชบุรี

          ๑. มุ่งมั่นปฏิบัติ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข

          ๒. มุ่งมั่นบริการที่เป็นเลิศ Excellence Centre

          ๓. มุ่งมั่นรับรองระบบคุณภาพ HA และ HPH

          ๔. ยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

          ๕. ยึดวินัยการเงินการคลังแบบสมดุล เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

          ๖. ยึดระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาล

          ๗. ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          ๘. เป็นโรงพยาบาล Smart Digital & Modern Hospital

          ๙. เป็นโรงพยาบาลรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Hospital

          ๑๐.เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

          ๑๑.เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นนำของประเทศ

          ๑๒.เป็นองค์กรแห่งความสุข


 แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลราชบุรี

          ๑. พัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านหัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็งและทารกแรกเกิดระยะวิกฤต

          ๒. พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานวิชาชีพในการบริการทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างบูรณาการ

          ๓. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

          ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ

          ๕. การบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

          ๖. พัฒนาการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข


Copyright © 2018 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี